Aktualności Regulamin Formularz Jury Organizatorzy Galeria Laureaci Kontakt

Jury

Skład Jury:

  • CHEN Yi (Chiny/USA)
  • Ivan FEDELE (Włochy)
  • Zygmunt KRAUZE (Polska, Przewodniczący Jury)
  • François-Bernard MÂCHE (Francja)
  • Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL (Polska)
Krótkie biografie:

Zygmunt KRAUZE

Zygmunt KRAUZE

fot. archiwum artysty

Urodził się 19 września 1938 roku w Warszawie. Kompozytor i pianista, pedagog, organizator życia muzycznego.

Ukończył grę na fortepianie w klasie Marii Wiłkomirskiej i kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Studia kontynuował u Nadii Boulanger w Paryżu. Aktualnie jako profesor prowadzi klasę kompozycji w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wykłada również jako Eminent Corresponding Professor w Keimyung University w Daegu w Korei Południowej. Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Muzycznego w Bukareszcie i Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek honorowy Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Jest autorem utworów orkiestrowych, wokalnych, chóralnych, 6 oper, muzyki kameralnej i teatralnej. Stworzył własny język muzyczny charakteryzujący się połączeniem nowoczesnych technik kompozytorskich i elementów tradycyjnych. Ważną rolę w jego twórczości odgrywa mikrotonowość oraz częste wykorzystywanie wybranych komórek harmoniczno-melodycznych nadających jego twórczości rozpoznawalną i spójną brzmieniowość niezależnie od okresu twórczości. Często sięga do inspiracji sztuką i literaturą oraz wykorzystuje muzykę ludową. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje tzw. muzyka unistyczna inspirowana malarstwem Władysława Strzemińskiego. Jako wykonawca często sięga do improwizacji.

http://zygmuntkrauze.com/pl/
http://zygmuntkrauze.com/en/

Zygmunt KRAUZE

fot. archiwum artysty

Ivan FEDELE

Ivan FEDELE

fot. archiwum artysty

Urodził się 6 maja 1953 roku w Lecce we Włoszech. Kompozytor i organizator życia muzycznego.

Ukończył studia pianistyczne oraz kompozycję w klasie Azio Corghi’ego w Konserwatorium im. Giuseppe Verdiego w Mediolanie. Studia podyplomowe zrealizował pod kierunkiem Franco Donatoniego w Akademii Muzycznej św. Cecylii w Rzymie. Aktualnie wykłada kompozycję w Konserwatorium w Como we Włoszech oraz w Konserwatorium w Strasburgu we Francji, jest dyrektorem części muzycznej Biennale w Wenecji oraz jest aktywnym Członkiem Akademii Muzycznej św. Cecylii w Rzymie, w której prowadzi kursy mistrzowskie. Jest autorem utworów orkiestrowych, oper, muzyki kameralnej, elektroakustycznej i radiowej. Wykorzystuje media elektroniczne. Stworzył własny język muzyczny łączący elementy muzyki tradycyjnej z awangardowymi technikami kompozytorskimi XX i XXI wieku, dyscyplinę formalną z wrażliwością kolorystyczną i ekspresją.
 

Ivan FEDELE

fot. archiwum artysty

François-Bernard MÂCHE (Francja)

François-Bernard MÂCHE (Francja)

fot. Aurore Belkin

Urodził się 4 kwietnia 1935 roku w Clermont-Ferrand. Kompozytor, muzykolog, krytyk muzyczny, pisarz, tłumacz i pedagog.
Ukończył studia w zakresie filologii klasycznej i archeologii greckiej w École Normale Supérieure w Paryżu. W zakresie kompozycji kształcił się w klasie Oliviera Messiaena w Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Pracę doktorską w zakresie muzykologii, napisaną pod kierunkiem Iannisa Xenakisa, obronił na Sorbonie. Współzałożyciel słynnej Groupe de Recherches Musicales in Paris. Wykładał kompozycję, muzykologię, literaturę, w tym literaturę klasyczną w 25 krajach. Był prezesem Francuskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Jest laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Prix Italia oraz Grand Prix National de la Musique nadanej przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej, Prix Rossini przyznanej przez l’Académie des Beaux-Arts oraz Grand Prix de la musique symphonique przez SACEM. Uhonorowany przez rząd francuski tytułem Docteur d'État ès Lettres et Sciences Humaines oraz odznaczeniami państwowymi – Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres (Komandor Orderu Sztuki i Literatury) i Chevalier des Palmes Académiques (Kawaler Palm Akademickich). Od 2002 roku jest członkiem francuskiej Akademii Sztuk Pięknych (Académie des Beaux-Arts). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Atenach. Uważany za twórcę tzw. zoomuzykologii. Autor fundamentalnej pracy Musique, mythe, nature ou les dauphins d'Arion (1983), tłumaczonej na kilka języków. Twórca utworów orkiestrowych, kameralnych, solowych, instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w tym form scenicznych, także utworów elektroakustycznych. Jeden z pionierów tzw. muzyki konkretnej. Jego indywidualny język dźwiękowy wyrasta z prowadzonych badań lingwistycznych, estetycznych i formalnych.
W swojej twórczości wykorzystuje m. in. antyczne wzorce językowe, elementy tradycyjnej muzyki kultur pozaeuropejskich, media elektroniczne. Uważany za jednego z prekursorów tzw. muzyki spektralnej.

François-Bernard MÂCHE (Francja)

fot. Aurore Belkin

Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL

Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL

fot. archiwum uczelni

Urodziła się 16 lipca 1947 roku we Wrocławiu. Kompozytorka, pedagog i organizator życia muzycznego.

Studiowała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie Stefana Bolesława Poradowskiego, a następnie Tadeusza Natansona. Naukę kontynuowała we Francji pod kierunkiem Pierre’a Bouleza i Oliviera Messiaena, uczestniczyła w zajęciach Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique w Paryżu. Aktualnie jest profesorem kompozycji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest autorką utworów orkiestrowych, chóralnych, muzyki kameralnej oraz dziecięcej. W swojej twórczości łączy nowoczesny język muzyczny z elementami stylizacji historycznej, nawiązaniami do muzyki religijnej oraz popularnej. Charakterystycznymi cechami jej języka muzycznego jest dyscyplina formalna i różnorodność kolorystyczna.
Opracowanie: Anna Dorota Władyczka

Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL

fot. archiwum uczelni